Amitec Proofs 2013

Torustike ja seadmete montaaž TIG keevitusega

Peamiselt tegeleme roostevaba torustike ja seadmete montaaži ja demontaažiga. Oleme võimelised antud töid tegema ilma tootmisprotsessi katkestamata.

Vastavalt Kliendi vajadusele paigaldame ka surve- ja gaasiseadmeid ning torustikke.

Keevitajad on atesteeritud vastavalt keevitusstandardile EVS EN 287-1.

Töötajad omavad tuletöö- ja tööturvalisus kaarte ja on läbinud esmaabikoolituse.

Suudame olla paindlikud nii ajagraafikus kui meeskonna suuruses.