NR. AASTA TELLIJA TÖÖ TÖÖ SISU
1 2014 Merko Ehitus Eesti AS Narva veepuhastusjaama rekonstrueerimine Soojavee (ka filtri täitetorustik), tuletõrjevee ja testveetorustiku montaaz ja paigaldus.
2 2014 Põlva Tehnika Metallitööd OÜ Räpina Paberivabrik AS vaakumsüsteemi torustamine Separaatorite valmistamine ja torustike montaaž
3 2014 Valio Eesti AS – Võru juustutööstus Erinevad roostvabad tooted ja tööd Kilekotihoidjad, kärud, kapid, kanistrite hoidjad, pakkeosakonna veetrassi paigaldus, kõvajuustukera lõikur, happelekkevannid, jm hooldus- ja remonditööd
4 2014 Valio Eesti AS – Laeva meierei Erinevad roostvabad tooted ja tööd Kogumismahuti 200l rekonstrueerimine, piimamahuti paigaldus, tootejääkidemahuti vahetus, hügieenivanni valmistamine ja paigaldamine, piimapaki konveieri projekteerimine, valmistamine ja paigaldamine, jm hooldus- ja remonditööd
5 2014 Tere AS Põlva Jääveetorustiku paigaldus Jääveetorustiku montaaz ja paigaldus
6 2013 Valio Eesti Laeva meierei AS Tetrapak TR27 pakkimismasina paigaldus Tetrapak TR27 pakkimismasina paigaldus koos lisatöödega
7 2013 Amipac OY Hooldusplatvormi ehitus ja paigaldus Inglismaale Aylesburi meiereisse ehitatud ja paigaldatud 700 m² roostevaba platvorm
8 2013 Sarlin OY Suruõhu seadmete paigaldus ja torustamine Kompressorite ja mahutite paigaldus ning torustike montaaž
9 2013 Merko Ehitus Eesti AS Elva reoveepuhasti rekonstrueerimine Elva reoveepuhasti seadmete paigaldus ja torustike montaaž
10 2013 Tartu Veevärk AS Õhutorustiku paigaldus Õhutorustiku paigaldus ja ühendamine kompressoritega
11 2013 Tartu Biogaas AS Ilmatsalu biojäätmetel põhineva soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama ehitus Tehnoloogiliste seadmete, torustike, elektri ja automaatika kaabelduse ning automaatkilpide paigaldus
12 2013 Saksa Automaatika OÜ Orica Eesti konveier Konveieri projekteerimine, valmistamine ja paigaldamine
13 2012 Talleg AS Gaasitrassi ja mõõdusõlme ehitus AS Talleg tellimusel ehitatud gaasitrass koos mõõdusõlmega
14 2012 Selgis OÜ Aurutorustiku ehitus AS Talleg tootmisruumides aurutorustike ehitus
15 2012 AS Linda Nektar Hoonetevahelise torustike paigaldus Uue tootmishoone torustike paigaldus
16 2012 BLM Eesti AS Toorveemahutite torustike paigaldus Toorveemahutite torustike paigaldus
17 2012 OÜ Water Ser Ehitusjuhtimine Aegviidu alevi reoveepuhasti rekonstrueerimine Aegviidu alevi reoveepuhasti tehnoloogiliste torustike ka seadmete hange ja paigaldus
18 2012 Aravete Biogaas OÜ Aravete  biojäätmetel põhineva soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama ehitus Tehnoloogiliste seadmete, torustike, elektri- ja automaatika kaabelduse ning automaatika seadmete paigaldustööd
19 2012 Valio Eesti AS – Laeva meierei Dosaator-kaanetaja Projekteerimine ja valmistamine
20 2011 OÜ Riverside Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi rekonstrueerimine O Lutsu Palamuse Gümnaasiumi soojavarustustööd
21 2011 AS Terrat Türi linna reoveepumpla renoveerimine Reoveepumpla torustike ja seadmete hange ning paigaldus
22 2011 Sarlin AB OY Weroli koostootmisjaama (CHP) ehitus Weroli koostootmisjaama seadmete ja torustike hange ning paigaldus
23 2011 Doranova Baltic OÜ Aardlapalu prügila kompressorjaama ehitus. Gaasikogumiskonteineri ehitus ja paigaldus
24 2010 Skanska EMV AS Põlva reoveepuhasti rekonstrueerimine Reoveepuhasti komposteri, kraapide, ja transportöörlintide paigaldus
25 2010 OÜ Keskkond ja Partnerid Otepää reoveepuhastite projekteerimis-ehitustööd Otepää linna ja Alajaama reoveepuhasti roostevabast torustike ja seadmete paigaldus
26 2010 Riverside OÜ Mustvee Kultuurikeskuse renoveerimine ja juurdeehituse rajamine Mustvee kultuurikeskuse soojussõlme renoveerimistööd
27 2010 RTS Infraehitus OÜ Ahja reoveepuhasti rekonstrueerimine Ahja reoveepuhasti roostevabast torustike ja seadmete hange ning paigaldus
28 2010 AS Hansa Candle Parafiiniliini montaaž Parafiiniliini montaaž
29 2010 OÜ Riverside Rakke Gümnaasiumi rekonstrueerimine Rakke Gümnaasiumi soojavarustus-, vee- ja kanalisatsioonitööd
30 2010 Amitec OY Hooldusplatvormi ehitus Hartwall OY 400 m² hooldusplatvormi ehitus Soomes
31 2010 Koger Keskkonnaehitus AS Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekt; Emajõe alamprojekt. Reoveepuhastite projekteerimis- ja ehitustööde hange nr. 1 Erala, Äksi, Annikoru, Puurmani, Tabivere, ja Rõngu reoveejaamade Tehnoloogilise torustike, seadmete hange ja paigaldus
32 2010 Valio Eesti Laeva meierei AS Pakkimisliinide kolimine Pakkimisliinide kolimine koos torustike ümberehitusega
33 2009 Võru Juust AS Võru Juust AS piima separaatori ehitus Võru Juust AS piima separeerimisprotsessi seadmete ja torustike hange ja paigaldus
34 2009 Võru Juust AS Võru Juust AS reoveejaama rekonstrueerimine Reoveejaama seadmete hange ja torustike paigaldus
35 2008 Amitec OY Valio Eesti AS Laeva meierei CIP pesukeskuse ehitus Valio Eesti Laeva Meiereisse ehitatud ”Clean in place” pesukeskus
36 2008 Rakvere Lihakombinaat Viineriliini paigaldus Viineri küpsetusliini paigaldus koos toetavate seadmetega
37 2008 Rakvere Lihakombinaat Pihviliini paigaldus Katkise pihviliini asendamine uue liiniga. Uus liin transporditi Soomest ja paigaldati 6 päevaga
38 2008 Amitec OY Valio Eesti Laeva meierei tootmise kaasajastamine Paigaldati uus tehnoloogia tootmise tõhustamiseks
39 2007 Amitec OY Võru Juust AS CIP pesukeskuse ehitus CIP pesukeskuse ehitus ja torustike paigaldus
40 2007 Amitec OY Võru Juust AS juuretise valmistamise tehnoloogia paigaldus Paigaldati juuretise valmistamise tehnoloogia ja torustikud