Amitec Project OÜ eesmärgiks on pakkuda roostevabasid terviklahendusi tööstustele.

Meie Projektijuhtimise teenused:

Projektijuhtimine:

Aitame teil planeerida ja teostada uute tootmiste rajamist ning varasema tootmise lammutamist, remonti või ümberehitust. Koos usaldusväärsete partneritega suudame pakkuda teile kogu projekti teostust otsast lõpuni.

Projekteerimine:

Teostame projektidega seotud mõõtmised ning joonestamised. Seadmete ja konstruktsioonide projekteerimiseks kasutame Solidworks 3D CAD tarkvara. Tootmise Layout´id teostame AutoCAD tarkvara abil.

Protsessitorustikud:

Oleme roostevabade ja happekindlate SMS torustike projekteerimise ja paigaldamise tippspetsialistid. Ühendame teie uued seadmed olemasolevate torustikega. Teostame vanade torustike remonti, hooldust ja ümberehitust. Teostame ka DN mõõdustikus torustike ehitustöid.

Seadmete paigaldamine:

Paigaldame kõik teie tootmisega seotud seadmed ja mahutid ning teostame nende liitmise tootmisega. Vajadusel korraldame transpordi ja hangime abivahendid nagu kraanad ja tõstukid.

Seadmete kolimine:

Viime tootmisest ära üleliigsed seadmed ja rajatised. Kolime seadmeid ühest tehasest teise. Töid teostame vajadusel ka välismaal. Teostame ka kõige keerukamad kolimised. Suudame seadmeid liigutada nii ajaliselt kui ka ruumiliselt kitsastes oludes.

Automaatika:

Koostöös partneritega pakume teile kõiki tootmisautomaatikaga seotud teenuseid.

Tööstuslikud rajatised:

Teostame nõutud mõõtmised, projekteerime ja valmistame teie tootmisele kõik vajalikud rajatised. Teeme platvorme, treppe, redeleid, tööpindu, kappe, piirdeid ja kandetarindeid. Rajatisi valmistame materjalidest AISI 304 või AISI 316. Koostöös partneritega pakume konstruktsioone ka mustast materjalist.

Tootmisseadmed:

Suudame projekteerida ja valmistada mitmesuguseid tootmisega seotud seadmeid. Põhiliselt on sellisteks seadmeteks lint-, kett-, vibra- ja kruvikonveierid. Tootmisjooniste olemasolul suudame valmistada teile ka mitmesuguseid teisi seadmeid. Teostame ka olemasolevate masinate ümberehitamist.

Hooldus:

Teostame järelvalvet ja hooldust tootmisseadmetele, torustikele ja torustikuarmatuuridele. Lisaks sellele valmistame olemasolevate osade põhjal teie seadmetele varuosasid. Meil on olemas ka Eesti ainukene torude sisepildistamise kaamera, millega on võimalik teostada torustike järelvalvet ka keerulistes oludes.

Prototüüpimine:

Aitame arendada ja ehitada teie prototüüpe. Eeldame selleks protsessitehnoloogia olemasolu. Omalt poolt saame toetada toiduainetööstuse alase oskusteabega. Valmistame seadme raami, korpuse, mehhaanilised detailid, teostame elektri- ja automaatika tööd ning hangime kõik vajalikud ostutooted.