Kvaliteedi tagamiseks oleme välja töötanud ettevõttesisese kvaliteedijuhtimissüsteemi, mille läbi soovime tagada kõrge teenuste kvaliteedi ja maksimaalse kliendi rahulolu.

Oma tegevuses oleme fokuseeritud pidevale ettevõtte arengule ja töömeetodite parendamisele, et vastata klientide ootustele.

Kogu tootmisprotsessi jooksul järgime töö vastavust kehtestatud normidele, kvaliteedinõuetele ja õigusaktidele.

Tegutseme keskkonnateadlikult ja kasutame oma ressursse alalhoidlikult, et mitte olla oma tegevusega keskkonnale koormav.

Pöörame tähelepanu töökeskkonnatingimustele ja tagame töötajate heaolu.

Juba praegu järgime ISO 9001 ja ISO 14001 põhimõtteid ning planeerime nende sertifitseerimist 2015. aastal.